Valberedningen i Handicare utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, ägarstyrningsansvarig.

Valberedningen i Handicare har nu utsetts, i enlighet med tidigare årstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, ägarstyrningsansvarig.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Fredrik Näslund, Cidron Liberty Systems Ltd
  • Esben Saxbeck Larsen, Danica Pension
  • Espen Tidemann Jörgensen, Holta Invest Life Sciences
  • Lars Marcher, styrelsens ordförande


Om Handicare
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning sker på sex platser i Nordamerika, Asien och i Europa.


Arne Lööw

Arne Lööw är ansvarig för ägarstyrningsfrågor på AP4 och är nu utsedd till ledamot i Handicares valberedning.