Valberedningen i New Wave Group utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, ägarstyrningsansvarig.

Valberedningen i New Wave Group har nu utsetts, i enlighet med tidigare årstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, ägarstyrningsansvarig, som också utgör valberedningens ordförande.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Torsten Jansson, Torsten Jansson Förvaltnings AB
  • Ulf Hedlundh, Svolder


Om New Wave Group
New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn. New Wave Group har tre rörelsesegment: Profil, med profilkläder, yrkeskläder och gåvor, Sport & Fritid samt Gåvor & Heminredning. Produkterna är huvudsakligen tillverkade i Asien och till en viss, mindre del i Europa. Huvudkontoret ligger i Göteborg. 


Arne Lööw

Arne Lööw är ansvarig för ägarstyrningsfrågor på AP4 och är nu utsedd till ordförande i New Wave Groups valberedning.