Valberedningen i Nobia utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, ägarstyrningsansvarig.

Valberedningen i Nobia har nu utsetts, i enlighet med tidigare årstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, ägarstyrningsansvarig.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Tomas Billing, Nordstjernan
  • Torbjörn Magnusson, IF Skadeförsäkring
  • Mats Gustafsson, Lannebo fonder


Om Nobia
Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland, samt ewe, Intuo och FM i Österrike. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor.


Arne Lööw

Arne Lööw är ansvarig för ägarstyrningsfrågor på AP4 och är nu utsedd till ledamot i Nobias valberedning.