Valberedningen i Oscar Properties utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Olof Nyström.

Valberedningen i fastighetsbolaget Oscar Properties har nu utsetts, i enlighet med tidigare årstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Olof Nyström, senior portföljförvaltare.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Fredrik Palm, Parkgate AB
  • Charlotte Hybinett, Zimbrine Holding BV
  • Jakob Grinbaum, styrelsens ordförande 


Om Oscar Properties
Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Idag består projektportföljen av 3 835 bostäder, varav 963 bostäder är under pågående produktion.


Olof Nyström

Olof Nyström arbetar som senior portföljförvaltare av fastigheter på AP4 och är nu utsedd till ledamot i Oscar Properties valberedning.