Valberedningen i Fabege utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Ehlin.

Valberedningen i fastighetsbolaget Fabege har nu utsetts, i enlighet med tidigare årstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Ehlin.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Bo Forsén, Backahill AB
  • Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar fondförvaltning
  • Mats Qviberg, Investment AB Öresund


Om Fabege

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Fabege finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet; Stockholms innerstad, Arenastaden, Solna Business Park, Hammarby Sjöstad och Haga Norra. Den operativa verksamheten är indelad i tre affärsområden: Förvaltning, Transaktion samt Förädling.


Thomas Ehlin

Thomas Ehlin arbetar på AP4:s ägarstyrningsenhet och är nu utsedd till ledamot i Fabeges valberedning.