Valberedningen i Mycronic utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Ehlin.

Valberedningen i Mycronic har nu utsetts, i enlighet med tidigare årstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Ehlin.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Henrik Blomquist, Bure Equity
  • Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder
  • Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande Mycronic


Om Mycronic
Mycronic är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Stockholm, men koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singaport, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA.


Thomas Ehlin

Thomas Ehlin arbetar med ägarstyrningsfrågor på AP4 och är nu utsedd till ledamot i Mycronics valberedning.