Valberedningen i NCAB utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, portföljförvaltare.

Valberedningen i NCAB har nu utsetts, i enlighet med tidigare årstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, portföljförvaltare.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Per Hesselmark, R12
  • Sofia Aulin, Länsförsäkringar fonder
  • Gunnar Blix, Tredje AP-fonden
  • Christian Salamon, styrelsens ordförande.


Om NCAB
NCAB är en marknadsledande leverantör av mönsterkort och erbjuder designstöd, prototyper, prodution och kvalitetssäkring. Bolaget grundades 1993 och har idag lokal närvaro i 15 länder och kunder i cirka 45 länder världen över. Mönsterkorten produceras i externa fabriker, huvudsakligen belägna i Kina.  


Jannis Kitsakis

Jannis Kitsakis arbetar som portföljförvaltare på AP4 och är nu utsedd till ledamot i NCAB:s valberedning.