Valberedningen i NP3 Fastigheter utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Olof Nyström.

Valberedningen i fastighetsbolaget NP3 Fastigheter har nu utsetts, i enlighet med tidigare årstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Olof Nyström, senior portföljförvaltare.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Lars-Göran Bäckvall, Poularde AB
  • David Mindus, AB Sagax
  • Anders Nilsson, ordförande NP3 Fastigheter AB


Om NP3
NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning främst i norra Sverige. Vid halvårsskiftet 2018 uppgick fastighetsbeståndet till cirka 1 061 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelat på 273 fastigheter inom kategorierna handel, industri, logisitik, kontor och övrigt där industri står för den största delen. Fastighetsbeståndet är indelat i sex affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå.


Olof Nyström

Olof Nyström arbetar som senior portföljförvaltare av fastigheter på AP4 och är nu utsedd till ledamot i NP3 Fastigheters valberedning.