Valberedningen i Cavotec utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Ehlin.

Valberedningen i Cavotec har nu utsetts, i enlighet med tidigare årstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Ehlin.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Henrik Blomquist, Bure Equity
  • Fabio Cannavale, Nomina
  • Stefan Widegren, representerar bolagets grundare
  • Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande


Om Cavotec

Cavotec SA levererar tekniska system för kraftöverföring och distribution samt kontrollteknologi i hamnar, flygplatser, tunnlar och gruvor inom sjöfart. Cavotec noterades första gången på börsen i Nya Zeeland 2007 och sedan 2011 är moderbolaget SA noterat på Nasdaq OMX Stockholm.


Thomas Ehlin

Thomas Ehlin arbetar med ägarstyrningsfrågor på AP4 och är nu utsedd till ledamot i Cavotecs valberedning.