Valberedningen i Nyfosa utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Ehlin.

Valberedningen i Nyfosa har nu utsetts, i enlighet med tidigare årstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Ehlin.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
  • Mikael Falck, Kåpan Pensioner
  • Lennart Francke, Swedbank Robur fonder
  • Bengt Kjell, styrelseordförande


Om Nyfosa
Nyfosa förvärvar, förvaltar, förädlar och säljer fastigheter i hela Sverige. Per den 31 december 2018 motsvarade Nyfosas fastighetsbestånd ett värde av 15,6 MDSEK. Detta omfattade en uthyrningsbar yta om 1 577 tkvm och bestod främst av kontor i tillväxtkommuner samt logistik- och lagerlokaler vid transportknutpunkter i hela Sverige.


Thomas Ehlin

Thomas Ehlin arbetar med ägarstyrningsfrågor på AP4 och är nu utsedd till ledamot i Nyfosas valberedning.