Hållbarhet och ägarstyrning

Hållbarhet påverkar oss och vår värld. Att integrera hållbarhetsaspekter i investeringarna anser AP4 är en förutsättning för att kunna skapa hög hållbar avkastning över tid.

Medarbetare på AP4

Integration av hållbarhetsaspekter i förvaltningen för att säkerställa att hållbarhet är en del av investeringsanalysen och besluten är ett viktigt och nödvändigt arbete för en långsiktig pensionsförvaltare. AP4 har arbetat med hållbarhet under många år.

Inom hållbarhet arbetar AP4 med två fokusområden:

  • Klimat & miljö
  • Ägarstyrning

Hållbarhetspolicy

AP4:s hållbarhetspolicy fungerar som gemensamt ramverk och stöd vid integration av hållbarhet i förvaltningen. FN:s Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen ingår i AP4:s ramverk för integration av hållbarhet i förvaltningen.

AP4:s Hållbarhetspolicy
Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2015/2016