Sverige

I Sverige är AP4 en av de tio största institutionella investerarna på den svenska börsen. AP4 har en lång tradition av att ta ansvar både som långsiktig ägare och för att utveckla god sed på den svenska aktiemarknaden.

Medarbetare på AP4

Under 2018 utövade AP4 rösträtten på 81 svenska bolagsstämmor och arbetade i 32 svenska börsbolags valberedningar.

Den svenska aktieportföljen är indelad i ett antal olika delportföljer och i samtliga aktivt förvaltade strategier är ägarstyrning ett viktigt styrmedel för att uppnå bästa möjliga avkastning.