Valberedningar

Att bidra till att bolag får den bästa möjliga styrelsen utifrån det enskilda bolagets behov är en av AP4:s mest betydelsefulla ägaruppgifter. Valberedningsarbetet har därför hög prioritet.

Under 2018 deltog AP4 i 32 svenska valberedningar där stor vikt lagts vid att arbeta för ökad mångfald i styrelserna, särskilt vad gäller jämnare könsfördelning.

I de valberedningar där AP4 deltar ska:

  • Minst en kvinna vara med på kortlistan vid framtagandet av förslag till nya styrelseledamöter.
  • Valberedningen arbeta för att Svensk kod för bolagstyrnings rekommendationer om andel kvinnor i styrelsen möts.

 

AP4 i valberedningar

Valberedningar inför stämmosäsongen 2019

Valberedningar inför stämmosäsongen 2018

Valberedningar inför stämmosäsongen 2017 

Valberedningar inför stämmosäsongen 2016

Valberedningar inför stämmosäsongen 2015

Valberedningar inför stämmosäsongen 2014

Valberedningar inför stämmosäsongen 2013

Valberedningar inför stämmosäsongen 2012

Valberedningar inför stämmosäsongen 2011

Valberedningar inför stämmosäsongen 2010

Valberedningar inför stämmosäsongen 2009

Valberedningar inför stämmosäsongen 2008

Valberedningar inför stämmosäsongen 2007