Valberedningar

Att bidra till att bolag får den bästa möjliga styrelsen utifrån det enskilda bolagets behov är en av AP4:s mest betydelsefulla ägaruppgifter. Valberedningsarbetet har därför hög prioritet.

AP4 deltog i 33 valberedningar 2018 och arbetar i mars 2019 i 37 valberedningar inför stämmosäsongen 2019.

I de valberedningar där AP4 deltar ska:

  • Minst en kvinna vara med på kortlistan vid framtagandet av förslag till nya styrelseledamöter.
  • Valberedningen arbeta för att Svensk kod för bolagstyrnings rekommendationer om andel kvinnor i styrelsen möts.

I de valberedningar med stämma under 2018 där AP4 deltog var 13 av de nyvalda ledamöterna kvinnor, motsvarande 39,4 procent.

AP4 arbetar även för att vid en valberednings utvärdering av en styrelse ska valberedningen även göra egna intervjuer, för att få en djupare förståelse för hur styrelsen arbetar. Det är ett viktigt komplement till eventuella skriftliga egenutvärderingar som styrelsen har låtit göra, eller till en extern styrelseutvärdering.

AP4 i valberedningar

Valberedningar inför stämmosäsongen 2019

Valberedningar inför stämmosäsongen 2018 

Valberedningar inför stämmosäsongen 2017 

Valberedningar inför stämmosäsongen 2016

Valberedningar inför stämmosäsongen 2015

Valberedningar inför stämmosäsongen 2014

Valberedningar inför stämmosäsongen 2013

Valberedningar inför stämmosäsongen 2012

Valberedningar inför stämmosäsongen 2011

Valberedningar inför stämmosäsongen 2010

Valberedningar inför stämmosäsongen 2009

Valberedningar inför stämmosäsongen 2008

Valberedningar inför stämmosäsongen 2007