Våra bolagsdialoger

Att vara aktiv ägare är en viktig del av att förvalta aktier. Ägarstyrning handlar om att ägare tar ansvar för bolags utveckling för att nå en hållbar långsiktig avkastning. Den innebär att ägare också påverkar bolag till att agera ansvarsfullt och långsiktigt hållbart.

Ägarstyrning en del av uppdraget från Sveriges Riksdag

Ägarstyrning är en viktig del i AP4:s arbete med att förvalta dagens och morgondagens pensionärers pengar. Det är en del av uppdraget från Sveriges Riksdag. AP4 ska skapa högsta möjliga avkastning till låg risk och att i det arbetet ta hänsyn etik och miljö. AP4 arbetar löpande med att hantera olika risker och möjligheter i förvaltningen inklusive de som rör hållbarhet d v s ägarstyrning, etik och miljö. Det är så långsiktigt hållbar avkastning kan uppnås.

Öppenhet om AP4:s ställningstaganden

Varje år publicerar AP4 en Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport osom beskriver en del av det arbete som AP4 bedriver inom hållbarhet och ägarstyrning. I detta arbete ingår dialoger som AP4 och andra institutionella ägare för med bolagen inför stämmorna om tveksamma förslag, varför många oenigheter och frågeställningar har kunnat redas ut före stämmorna.

Därutöver publicerar AP4 varje år en rapport som sammanfattar den senaste stämmosäsongen.

Här hittar du AP4:s rapporter.