AP4 äger inte tobak

Ökade risker med att äga tobaksbolag 

AP4 bedömer att stigande långsiktiga risker med bland annat ökade regleringar kommer att påverka tobaksbolagens värderingar negativt i framtiden. Det är risker som inte bedöms vara korrekt prissatta idag och tobaksbolagens aktier anses vara övervärde- rade. Över tid riskerar därför tobaksbolag att utvecklas sämre än index. AP4 fattade därför ett affärsbeslut under 2016 att inte äga tobaksbolag.

Tobaksaktier historiskt mycket lönsamma

I Sverige och i många andra länder är det idag lagligt att producera och sälja tobak trots höga kostnader för samhället. Kostnader som sällan till fullo kompenseras av tobaksskatter. Tobaksaktier har under i princip hela 1900-talet utvecklats bättre än index, det vill säga bättre än marknaden i övrigt. Tobaksaktier har därför historiskt varit lönsamma att äga och gett investerare en relativt hög och stabil avkastning.

Positivt bidrag till resultatet över tid

AP4:s affärsbeslut att inte äga tobaksbolag har hittills sedan beslutet togs bidragit positivt till resultatet. Även under 2017 har den aktiva positionen utvecklats positivt.