AP4:s direkta miljöpåverkan

AP4:s direkta påverkan på miljön, med drygt 50 anställda i kontorsmiljö i Sverige, är förhållandevis låg. Störst påverkan på miljön har tjänsteresor, elförbrukning (uppvärmning och kylning av kontorslokalen) och avfall.

AP4:s direkta miljöpåverkan 2017 2016 2015 2014
Total energiförbrukning i eget kontor, kwh/m2 106 70 69 70
Fjärrkylaförbrukning i eget kontor, kwh/m2 42 55 67 67
Värmeförbrukning i eget kontor, kwh/m2 35 64 64 70
Vattenförbrukning, m3/m2 0,4 0,5 0,4 0,4
Pappersförbrukning, kg/medarbetare 21 18 20 20
Andel miljömärkt papper av total pappersförbrukning, % 100 100 100 100
Tjänsteresor med flyg, mil 46 57 64 57
Tjänsteresor med flyg, utsläpp ton CO2 52 63 75 64


De flesta tjänsteresor sker till utlandet för att besöka bolag och deras anläggningar samt samarbetspartners. Telefon- och videokonferenser används som ett alternativ till resor när möjligheten finns. AP4 återvinner papper, elektronikavfall samt källsorterar kartong, metall, plast, batterier, glödlampor och hushållsavfall. AP4 använder i möjligaste mån miljömärkt kontorsmaterial samt återvunnet papper till kontorsverksamheten och arbetar för att minska pappersförbrukningen.