Investerarinitiativ

För att få ökat genomslag i arbetet inom hållbarhet samarbetar AP4 tillsammans med andra internationella investerare. Det kan handla om initiativ och projekt inom ett antal områden. Nedan kan ni läsa om några av de investerinitiativ som AP4 deltar i.

AP4 skriver på upprop som stödjer Parisöverenskommelsen

AP4 är en av 415 investerare som har skrivit på uppropet Global Investor Statement som uttrycker sitt stöd för Parisöverenskommelsen och kraftfullt uppmanar världens regeringar att snabbt genomföra de åtgärder som krävs.

Förutom att måste nå målen i Parisöverenskommelsen är det också av vikt att snabba på den privata sektorns investeringar i övergången till att använda mindre kol. Dessutom bör man ställa hårdare krav på företagens klimatrelaterade finansiella rapportering.

Global Investor Statement

Globala investerare uppmanar regeringar i G7 och G20 att leva upp till Parisavtalet

AP4 uppmanar, tillsammans med över 380 andra globala investerare (som förvaltar mer än 22 biljoner USD i tillgångar), regeringar i G7 och G20 att leva upp till Parisavtalet, driva på ett snabbt genomförande och uttrycka sitt fortsatta stöd för detta arbete. De långsiktiga investerarna framhåller nödvändigheten i att arbeta för att den globala uppvärmningen hejdas.

Nearly 400 global investors (managing more than $22 trillion in assets) urge G20 to stand by Paris Agreement and drive its swift implementation.

 

Initiativ för förbättrad hållbarhet i köttleverantörskedjan


AP4 deltar i ett initiativ som vänder sig till 16 multinationella företag och belyser de materiella risker vad gäller klimat, sociala- och hälsoaspekter samt finansiella risker som dagens stordrift av industriell djurproduktion är förenat med. De 40 institutionella investerarna representerar ett kapital om $2,4 trillioner.

Investors urge global food companies to cut reliance on animal proteins

Seafood Initiative

Seafood Initiative stöds av AP4 tillsammans med AP1-3. Med den ökande efterfrågan på fiskprodukter har det uppmärksammats problem inom branschens leverantörsled, såsom dåliga arbetsvillkor, slavarbete och överutnyttjande av fiskeområden i framförallt Asien. Ägarinitiativet leds av det engelska försäkringsbolaget Aviva. Brev skickades till tio bolag med anknytning till fiskeverksamhet i dessa områden med ett antal frågor. Syftet är dels att identifiera ledare respektive eftersläpare, dels att påverka de bolag som är eftersläpare att vidta åtgärder för att förbättra sin verksamhet.