AP4 söker en kvantitativ analytiker med intresse för hållbarhet

Enheten för Strategisk allokering och kvantitativ analys söker nu en kvantitativ analytiker med intresse för hållbarhet.

Din utmaning

Enheten för Strategisk allokering & kvantitativ analys ansvarar för den övergripande analysen och förvaltningen av fondens tillgångar. Positioner mellan och inom tillgångsslag på olika horisonter erbjuder stora möjligheter för olika typer av investeringsstrategier. Den kvantitativa analytikerns uppgifter är att, tillsammans med kollegor, utveckla och underhålla det modell- och metodramverk som används inom förvaltningen för bl a globala aktier, valuta, hållbarhetsstrategier, portföljkonstruktion och ALM. Vidare ingår att bidra med investeringsanalys och förslag till förvaltningen.

Din bakgrund

För att lyckas i rollen förutsätter det att du gillar att jobba i team, har goda kunskaper inom programmering och matematik, samt stort intresse för finansiell teori och de finansiella marknaderna. Flera förvaltningsstrategier är inom hållbarhetsområdet varför kunskap och intresse för detta är värdefullt. Det är dessutom önskvärt med följande kvalifikationer, färdigheter och personliga egenskaper:

  • Förståelse och intresse för finansiella kvantitativa metoder och modeller.
  • Kunskap och erfarenhet av objektorienterad programmering i Python eller liknande språk.
  • Hög analytisk förmåga kombinerat med en förmåga att se helhetsperspektiv.
  • Förmåga att presentera komplexa problemställningar för lekmän såväl som specialister.
  • Stort intresse för finansiell teori och de finansiella marknaderna.
  • Vana av att, såväl självständigt som i grupp, driva analysarbete mot uppsatta mål.
  • Högskoleutbildning motsvarande civilingenjör/civilekonom med relevant inriktning.
  • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska.

Din ansökan

Vill du bli en del av Fjärde AP-fondens framgång?

Ansök då till rekrytering@ap4.se och markera din ansökan med Kvantitativ analytiker med intresse för hållbarhet” senast den 13 januari 2019. Bifoga CV och personligt brev med din ansökan. Vi kommer att intervjua löpande.


 Om Fjärde AP-fonden (AP4)

AP4:s uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffertkapital.

AP4 är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet. AP4 förvaltar ca 367 miljarder kronor. Noterade aktier, såväl globala som svenska, utgör mer än hälften av tillgångarna men AP4 har även investeringar i svenska och globala räntor samt reala tillgångar. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner.

AP4:s arbete får positiv uppmärksamhet i flera olika sammanhang, både i Sverige och internationellt. De senaste åren har AP4 tilldelats flera olika internationella priser och utmärkelser. Under 2018 tilldelades exempelvis AP4 det högsta betyget AAA av Asset Owners Disclosure Project (AODP) för vår hantering av klimatrisk i investeringarna. Dessutom rankade de AP4 som nummer 1 av 100 globala pensionsfonder.

Våra medarbetares engagemang och kompetens är avgörande framgångsfaktorer vid förvaltningen av fondkapitalet. Vi är ca 55 anställda vid vårt kontor i centrala Stockholm. Vi är en flexibel kunskapsorganisation med djupa specialistkompetenser. Vi strävar efter att kännetecknas av affärsmässighet, nytänkande, genomförandekraft och laganda.