AP4 söker förvaltare inom Alternativa Investeringar, Fastigheter

Vårt uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer. Vårt långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och fokus på hållbarhet skapar möjligheter till hög avkastning till låg kostnad. Våra medarbetares engagemang och kompetens är avgörande framgångsfaktorer vid förvaltningen av fondkapitalet. Vi är en flexibel kunskapsorganisation med djup specialistkompetens. Vår verksamhet kännetecknas av affärsmässighet, nytänkande, genomförandekraft och laganda.

AP4:s team inom Alternativa Investeringar arbetar med investeringar i onoterade tillgångar så som infrastruktur, fastigheter, private equity och onoterade krediter. Investeringarna sker genom riskkapitalbolag, fonder och andra former för saminvesteringar både i Sverige och globalt. För fastighetsinvesteringar har AP-fonderna stora frihetsgrader och portföljen inkluderar idag samägda fastighetsbolag, investeringar i fonder och co-investeringar i specifika fastigheter.

Investeringsteamet består idag av tre personer (ytterligare en person startar januari 2020) och har en betydande tillväxtagenda som följd av de ändrade placeringsreglerna för AP-fonderna, där en större andel av kapitalet kan allokeras till onoterade tillgångar.

Teamet skall stärkas upp med ännu en driven person med intresse för finansiella marknader, onoterade investeringar och hållbarhet. Då Fastigheter utgör en betydande del av AP4:s onoterade portfölj är det prioriterat att stärka teamets kompetens kring fastighetssektorn. AP4 söker nu en förvaltare med kapacitet att växa inom teamet, som tar ansvar för AP4:s befintliga investeringar inom fastigheter, samt stöttar i projekt avseende saminvesteringar och nya investeringar inom andra reala tillgångar.

 Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att:

 • Löpande följa, utvärdera och hantera fondens investeringar inom fastigheter samt fastighetsmarknaden i stort.
 • Representera AP4 som ägare/investerare och exempelvis delta i årsmöten, investerarkommittéer och föra löpande dialog med förvaltare och saminvesterare.
 • Driva/delta i projekt avseende relevanta investeringsmöjligheter inom fastighetssektorn (framförallt följd- och saminvesteringar med förvaltare där AP4 har en existerande relation) och andra reala tillgångar. Ta fram underlag och analys som beslutsstöd, t ex
  • Strategisk analys och framtagande av investeringstes
  • Bedömning av investerings-/ledningsteam och investeringsprocess/affärsplan samt potential för värdeskapande
  • Finansiell analys och värdering
  • Samordning av övrig granskning av möjliga investeringar (due diligence)
  • Bedömning och förhandling av kommersiella villkor
 • Inom definierat område (fastigheter), ta ledarskap för utveckling av nätverk, relevanta kontakter och fondens affärsflöde och investeringsprocess
 • Arbeta med olika personer inom Alternativa investeringar och andra team som stöd i diverse projekt, primärt investeringsprojekt men även projekt för att utveckla fonden på andra sätt.

 Din bakgrund

Vi söker dig med en civilekonom, -ingenjör eller motsvarande examen. Du har ca 4 - 7 års arbetslivserfarenhet från arbete med investeringar inom fastigheter och eventuellt andra reala tillgångar (direkt och/eller indirekt genom fonder och externa förvaltare) som konsult eller rådgivare, eller från en investeringsorganisation. Du har som del av ett team arbetat med analys, värdering och/eller genomförande av transaktioner. Du har ett stort intresse av fastighetssektorn och en vilja att fortsätta utvecklas inom denna samt närliggande investeringsområden. Givet AP4:s betydande fokus på hållbarhet, bör du ha intresse och förståelse för hållbarhetsomställningen i stort och mer specifikt fastighetssektorns stora hållbarhetspåverkan samt hur detta kan påverka affärsmodeller, specifika tillgångar och investeringsbeslut.

Dina egenskaper
Som person är du teamspelare och bekväm med att arbeta både självständigt och i grupp. Du har en god kommunikativ och social förmåga med en kapacitet att bidra till utvecklingen av fondens relationer och nätverk. Du har goda värderingar, gott omdöme och etisk kompass. Du har stor integritet, vilja och förmåga att stå upp för dina åsikter, analyser och beslut, samtidigt som du behöver kunna följa AP4:s beslutade linje när så krävs.

Du har en drivkraft att lära och växa, uppskattar att arbeta med en bredd av uppgifter och är inte rädd för att ”hugga i” när det behövs. Du har en analytisk skärpa samt en affärsmässighet med kommersiellt tänk och driv. Du är strukturerad och noggrann.  Du delar AP4:s syn på vikten av omställningen till ett hållbart samhälle.

Därutöver ser vi att du är prestigelös och bidrar med din personlighet till den positiva stämning och det goda arbetsklimat som råder inom AP4.

Mer om AP4
Fjärde AP-fonden (AP4) är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet. Vårt uppdrag är att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffertkapital. Vi förvaltar ca 400 miljarder kronor där noterade aktier, såväl globala som svenska, utgör mer än hälften av tillgångarna. Vi investerar även i svenska och globala räntor samt reala tillgångar. AP4:s arbete får positiv uppmärksamhet i flera olika sammanhang, både i Sverige och internationellt. Under 2018 tilldelades AP4 exempelvis det högsta betyget AAA av Asset Owners Disclosure Project (AODP) för vår hantering av klimatrisk i investeringarna. Dessutom rankades AP4 som nummer 1 av 100 globala pensionsfonder. Vi är 60 anställda vid vårt kontor i centrala Stockholm.
Läs mer om AP4 på www.ap4.se.

Ansökan

Skicka ansökan, CV och följebrev, till rekrytering@ap4.se senast den 8 november 2019. Märk din ansökan ”Förvaltare Alternativa investeringar – Fastigheter AP4”. För mer information om tjänsten och eventuella frågor, vänligen kontakta Anette Segercrantz, mail anette.segercrantz@ap4.se.