AP4 söker en Treasuryförvaltare

Fjärde AP-fondens uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer. Vårt långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar vi för tryggare pensioner. Våra medarbetares engagemang och kompetens är avgörande framgångsfaktorer vid förvaltningen av fondkapitalet. Vi är en flexibel kunskapsorganisation med djupa specialistkompetenser som strävar efter att kännetecknas av affärsmässighet, nytänkande, genomförandekraft och laganda.

Gazella söker Treasuryförvaltare till Fjärde AP-fonden. Fonden är i en process att inrätta en treasuryfunktion med dedikerat ansvar för fondens likviditet och totala kassa. Rollen kommer att ingå i en av de fyra kapitalförvaltningsenheterna, enheten Räntor och Valuta som idag består av fyra personer.

Gruppen ansvarar idag för förvaltningen av fondens räntebärande tillgångar, förvaltar ett antal aktiva kapitallösa mandat samt arbetar med hanteringen av fondens totala valutarisk och ränterisk.

Syftet för rollen är att effektivisera och automatisera hanteringen av fondens kassahantering och samla ansvaret för fondens hela cash management. Förvaltaren kommer även att hantera ränterisk inom valutaterminsboken samt ges riskmandat för att bidra till fondens lönsamhet. Dessutom kommer kandidaten att bidra med modellstöd och analysarbete till gruppens övriga förvaltare.

Vi kommer intervjua kandidater löpande och ber dig därför skicka in din ansökan så snart som möjligt. Se anmälningsformulär i länk nedan:

https://www.gazella.se/gor-karriar/ledigt-jobb/fjarde-ap-fonden-soker-treasuryforvaltare/

Din utmaning

 • Cash Management - automatisering och effektivisering av fondens hantering av likviditet
 • Skapa lönsamhet med eget riskmandat
 • Förvaltning av ränterisk inom valutaterminsboken och ett durationsmandat kopplat till fondens ränteportfölj
 • Självständigt driva analysarbete
 • Förmåga att konstruktivt samarbeta med och involvera olika delar av AP4s organisation och samtidigt kunna ta tillvara på stora möjligheter till informationsutbyte med externa samarbetspartners
 • Intresse för likviditetshantering och -förvaltning
 • Förståelse och erfarenhet för kvantitativt modellstöd är positivt
 • Projektledning avseende flertalet utvecklingsprojekt

Erfarenhet

För att uppfylla kravprofilen vill vi att du har följande kvalifikationer, färdigheter och personliga egenskaper:

 • Du har en akademisk examen, motsvarande civilekonom/civilingenjör med relevant inriktning
 • Ca 5 års relevant arbetslivserfarenhet, gärna från bank eller fondbolag
 • Erfarenhet från eget riskmandat och ha vana att genomföra marknadstransaktioner
 • Vana att självständigt driva analysarbete mot uppsatt mål
 • Förståelse och erfarenhet för kvantitativt modellstöd är positivt
 • Balans mellan administrativ förmåga och marknadskunskap och ha god systemkunskap
 • Erfarenhet av att driva projekt

Personliga egenskaper

Fjärde AP-fonden lägger stor vikt vid din personlighet och tror att du som person trivs i att arbeta i en teambaserad kultur, baserad på ömsesidigt förtroende. Du har en analytisk förmåga och stort intresse för ditt arbete. Vidare är du bekväm med att självständigt ta initiativ och driva saker i mål.

Fjärde AP-fonden

Fjärde AP-fonden (AP4) är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet. Vårt uppdrag är att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffertkapital. Vi förvaltar ca 391 miljarder kronor där noterade aktier, såväl globala som svenska, utgör mer än hälften av tillgångarna. Vi investerar även i svenska och globala räntor samt reala tillgångar. AP4:s arbete får positiv uppmärksamhet i flera olika sammanhang, både i Sverige och internationellt. Under 2018 tilldelades AP4 exempelvis det högsta betyget AAA av Asset Owners Disclosure Project (AODP) för vår hantering av klimatrisk i investeringarna. Dessutom rankade de AP4 som nummer 1 av 100 globala pensionsfonder. Vi är 62 anställda vid vårt kontor i centrala Stockholm.

Ytterligare information om AP4 finner du på www.ap4.se.