Pågående upphandlingar

AP4 ska konkurrensutsätta sin upphandling av varor och tjänster i enighet med lag (2007:1091) om offentlig upphandling. I korthet innebär det att fonden ska ta vara på befintliga konkurrensförhållanden, behandla deltagarna i upphandlingsförfarandet på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara öppet och beakta proportionalitetskraven.

Upphandling av Webbaserad tjänst avseende löneadministration

Första och Fjärde AP-fonden avser att genomföra en samordnad upphandling av webbaserad tjänst avseende löneadministration.
Sista anbudsdag är 12 februari 2018.

Information om upphandlingen (doc) >>