Pågående upphandlingar

AP4 ska konkurrensutsätta sin upphandling av varor och tjänster i enighet med lag (2007:1091) om offentlig upphandling. I korthet innebär det att fonden ska ta vara på befintliga konkurrensförhållanden, behandla deltagarna i upphandlingsförfarandet på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara öppet och beakta proportionalitetskraven.

Upphandling av global röstningstjänst

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden avser att genomföra en samordnad upphandling av global röstningstjänst.
Sista anbudsdag är den 13 november 2017.

Information om upphandlingen finner ni här >> (PDF-dokument, 341 kB)

Upphandling av Kommunikationstjänster

Fjärde AP-fonden inbjuder härmed leverantörer till att delta i upphandlingen av kommunikationstjänster för fonden.

Information med inbjudan till att delta kan erhållas från TendSign.