Student

Vill du skriva din uppsats hos oss och bidra med nya perspektiv och kunskap?

Du som studerar på universitet eller högskola och börjar närma dig din examen är välkommen att ansöka om att skriva ditt examensarbete hos oss på AP4. Det är en fantastisk möjlighet för dig att lära känna AP4 och för oss att dra nytta av din kunskap och färdighet. Hos oss har vi även studenter som arbetar extra, läs mer om vår studentverksamhet nedan.

AP4:
Svenskt pensionskapital - global förvaltning

Fjärde AP-fonden (AP4) är en av fem statliga allmänna pensionsfonder i det svenska pensionssystemet.  

AP4:s uppdrag är att genom förvaltning av fondkapitalet skapa högsta möjliga avkastning över tid och därmed bidra till pensionssystemets stabilitet. Det förvaltade kapitalet uppgick till 348 miljarder kronor den 30 juni 2017. Noterade aktier, såväl globala som svenska, utgör mer än hälften av tillgångarna men AP4 har även investeringar i räntebärande tillgångar, fastigheter och alternativa tillgångar.

AP4 har valt två fokusområden; klimat och miljö samt ägarstyrning. Dessa fokusområden är valda utifrån att de har stor finansiell påverkan på AP4:s samtliga investeringar och bedöms kunna påverka avkastningen positivt på lång sikt.

Vår verksamhet för studenter är varierande men rymmer allt från extrajobb och sommarjobb till examensarbeten.

 

Lediga tjänster annonseras löpande här, men du är även välkommen att skicka in en spontanansökan till info@ap4.se.

Om du är intresserad av att skriva din uppsats här hos oss hittar du mer information om detta nedan.


Att skriva uppsats hos AP4

Vi har en bred verksamhet, vilket innebär att det finns många intressanta ämnen att fördjupa sig inom. Tidigare har vi haft studenter hos oss som bland annat har skrivit uppsatser om:

Inför ett uppsatsskrivande här hos oss på AP4 är du välkommen att komma med egna ämnesförslag. Tänk på att göra en tydlig och konkret beskrivning av ditt förslag och var ute i god tid med din förfrågan.

Ansökans innehåll:

  • Projekt/uppgift som arbetet ska behandla
  • En tidsplan för arbetet
  • Omfattning på examensarbetet (antal poäng)
  • En personlig presentation
  • Uppgifter om din utbildning och eventuell studieinriktning
  • En motivering till intresset för projektet/uppgifter
  • Dina kontaktuppgifter (adress, telefon och e-postadress)
  • Ditt CV, med information om eventuella tidigare anställningar och dylikt

Ansökan och förfrågningar skickas* till: student@ap4.se