Hållbarhetsfrukost för studenter

Den 12 december bjuder AP-fonderna in till en hållbarhetsfrukost för studenter.

Välkomna på frukost med tema hållbarhet!                            

AP-fondernas uppdrag är att skapa långsiktigt hög avkastning till låg risk och därigenom bidra till trygga pensioner för nuvarande och blivande svenska pensionärer. För AP-fonderna har hållbarhetsfrågorna varit ett prioriterat område under lång tid. Fondernas uppfattning är att långsiktigt hög avkastning till låg risk kan uppnås om hänsyn till hållbarhet är inkluderat i verksamheten, såväl i den egna organisationen som i investeringsprocessen. Arbetet med hållbarhet på fonderna spänner från exkludering av bolag som bryter mot internationella konventioner till spetsinvesteringar i bolag som driver utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Under frukosten får vi lyssna till Sarah McPhee, styrelseordförande för AP4, prata om hennes syn på hållbarhet samt Jenny Askfelt Ruud, Head of Alternative Investments på AP4, som beskriver hur hållbarhet praktiskt integreras i fondens förvaltning. 

Presentationerna följs av en paneldiskussion med Charlotta Dawidowski Sydstrand, Hållbarhetsstrateg på AP7, Fredrik Nylund, Risk & Analys på AP1, Sarah McPhee och Jenny Askfelt Ruud där du får chansen att ställa dina frågor kring hur AP-fonderna arbetar med hållbarhet.

Frukosten äger rum den 12 december i AP4:s lokaler, Jakobsbergsgatan 16, klockan 08:00-09:15. 

Är du intresserad av att delta? 

Anmäl ditt intresse senast den 7 december genom att maila student@ap4.se
Beskriv kort i ditt mail vad du studerar och vad du har för tidigare arbetslivserfarenhet.    

Antalet platser är begränsat. Vi återkommer i god tid innan om du har fått en plats eller ej.