Möt Marko som sommarjobbat på AP4

Hej Marko!

Du har i år sommarjobbat som junioranalytiker på avdelningen Avkastning, risk & kontroll (ARK). Berätta, vad pluggar du för någonting?

Jag blev i våras klar med min kandidatexamen i industriell ekonomi på Chalmers tekniska högskola. Nu till hösten påbörjar jag mina masterstudier i Management and Economics of Innovation. Som en del av studierna på detta masterprogram har jag valt att åka på utbytesstudier till München, där jag ska studera på Münchens tekniska universitet i ett år. Jag har främst valt att läsa kurser inom finans, management samt innovation. Parallellt med universitetsstudierna i München, ska jag även på deltid arbeta med Private Equity Asset Management på Siemens Venture Capital, där mina arbetsuppgifter bland annat innefattar att göra marknadsanalyser.

Vad har du haft för arbetsuppgifter i sommar?

Det har varit blandade, ofta utmanande och intellektuellt stimulerande uppgifter. Jag har dagligen analyserat fondens positioner, avkastning och risk och skapat dagliga rapporter på resultaten, främst åt förvaltningssidan. Jag har även managerat det strategiska FX-benchmarket och uppdaterat yield-kurvor som används som benchmark. Dessutom, har jag kontrollerat limiter och ratings för olika FX- och fixed income-innehav. Den största delen av tiden har dock gått till att programmera olika modeller i Excel, i syfte att ta fram ny finansiell data som önskas av andra eller som jag själv anser kan addera internt värde på fonden. Jag har dessutom automatiserat olika processer för andra anställda på fonden, men även programmerat för att förbättra, förenkla och automatisera mina egna dagliga rapporteringsrutiner. Jag har främst kodat i Excel VBA och SQL. Den gemensamma faktorn för arbetsuppgifterna är att det är stor fokus på kvantitativ analys.

Hur är det att jobba på AP4?

Det är väldigt motiverande att arbeta i en miljö med så många smarta och drivna individer. Det ger en själv driv att alltid försöka överträffa egna och andras förväntningar på ens arbetsprestation. Då fonden är relativ liten med avseende på antalet anställda, känner man att man tillför något till helhetsbilden och slutresultatet. För att summera, så har dessa fyra månader varit väldigt lärorika och roliga.

Hur ser dina planer för framtiden ut?

Efter att jag avklarat min masterutbildning, vill jag gärna arbeta med något inom finans, för det är det jag brinner för. Jag är mest intresserad av kapitalförvaltning och investeringar, oavsett om det är inom noterade eller onoterade bolag, fixed income eller FX, inom globala eller svenska företag, på taktisk eller strategisk nivå. Jag är därför väldigt glad över att jag fått möjlighet att spendera sommaren på fonden, där jag fått erfarenhet av alla dessa tillgångslag.