Organisation

Vid halvårsskiftet 2018 arbetade sammanlagt 54 personer på AP4.

           

Regelefterlevnad (Compliance) är direkt underställd VD.

Strategi & hållbarhet bistår VD i frågor som rör strategi, hållbarhet, kommunikation och VD-support.

Kapitalförvaltningen är organiserad i fem enheter: Fundamentala aktier, Multi-Alpha, Räntor & valuta, Alternativa investeringar samt Strategisk allokering & kvantitativ analys (SAKA).

IT & risk hanterar IT-plattformen samt genomför risk- och avkastningsanalys.

Finance & Business Operations är organiserad i enheterna Ekonomi, Business Operations, Reception, kontor & arkiv samt HR.

Juridikenheten arbetar med juridiskt stöd och förhandling av avtal samt tolkning av lagar och regelverk.