Vår organisation

Vid halvårsskiftet 2017 arbetade sammanlagt 56 personer på AP4.

Medarbetaren är AP4:s viktigaste resurs. Deras engagemang och kompetens är avgörande framgångsfaktorer vid förvaltningen av fondkapitalet. Möjlighet till utveckling i arbetet, utbildning och trivsel är i fokus. För att främja långsiktig god hälsa erbjuds alla anställda regelbundna hälsokontroller och motionsbidrag. AP4 genomför regelbundet en marknadslöneundersökning för att säkerställa att lönenivåer och ersättningspaket är marknadsmässiga och rimliga.

        AP4:s organisationsschema