Vår organisation

Vid halvårsskiftet 2017 arbetade sammanlagt 56 personer på AP4.

Medarbetaren är AP4:s viktigaste resurs. Deras engagemang och kompetens är avgörande framgångsfaktorer vid förvaltningen av fondkapitalet. Möjlighet till utveckling i arbetet, utbildning och trivsel är i fokus. För att främja långsiktig god hälsa erbjuds alla anställda regelbundna hälsokontroller och motionsbidrag. AP4 genomför regelbundet en marknadslöneundersökning för att säkerställa att lönenivåer och ersättningspaket är marknadsmässiga och rimliga.

Organisationsschema AP4