Bildbank

Här finns högupplösta bilder att ladda ned. Bilderna är fria att använda, men endast i sammanhang som har en tydlig koppling till AP4 och vår verksamhet.

Niklas Ekvall, VD
Ladda ned


Niklas Ekvall, VD
Ladda ned


Niklas Ekvall, VD
Ladda ned


Sarah McPhee, Styrelseordförande
Ladda ned


Ledning

Helene Lundkvist, CFO
Jenny Askfelt Ruud, Chef Alternativa investeringar
Marcus Blomberg, Chef Strategisk allokering & kvantitativ analys
Nicklas Wikström, Chef IT & risk
Per Colleen, Chef Fundamentala aktier 
Tobias Fransson, Chef Strategi & hållbarhet
Ulrika Malmberg Livijn, Chefsjurist 


Ladda ned JPG
Ladda ned GIF