Valberedning i Eltel AB utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, Chef Aktieförvaltningen

Valberedningen i Eltel AB har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, chef för Aktieförvaltningen.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Erik Malmberg, Solero Luxco S.á.r.l., valberedningens ordförande
  • Joakim Rubin, Zeres Capital
  • Peter Immonen, Wipunen Varainhallinta Oy, Mariatorp Oy och Riikantorppa Oy

 

Eltel AB är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk - Infranets - inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.


Per Colleen

Per Colleen är chef för Aktieförvaltningen på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Eltels valberedning.