Valberedning i Active Biotech utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, Chef Aktieförvaltningen

Valberedningen i Active Biotech har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, chef för Aktieförvaltningen.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Johnny Sommarlund, MGA Holding
  • Tomas Billing, Nordstjernan

Active Biotech AB  är ett bioteknikföretag med fokus på utveckling av läkemedel i medicinska områden där immunförsvaret är av stor betydelse. Projektportföljen omfattar projekt som utvecklas för neurodegenerativa sjukdomar, autoimmunitet och cancer.


Per Colleen

Per Colleen är chef för Aktieförvaltningen på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Active Biotechs valberedning.