Valberedningen i Beijer Ref utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, ägarstyrningsansvarig.

Valberedningen i Beijer Ref har nu utsetts, i enlighet med tidigare årstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, ägarstyrningsansvarig.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Muriel Makharine, Carrier
  • Johan Strandberg, SEB fonder
  • Joen Magnusson, Ledamot i Beijer Refs styrelse
  • Bernt Ingman, Ordförande i Beijer Refs styrelse


Om Beijer Ref AB
Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering. Beijer Ref har över 50 000 kunder i 31 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien. Koncernens fem kunder svarar för endast fem procent av omsättningen.


Arne Lööw

Arne Lööw är ansvarig för ägarstyrningsfrågor på AP4 och är nu utsedd till ledamot i Beijer Refs valberedning.