Upphandling av Webbaserad tjänst avseende löneadministration

Första och Fjärde AP-fonden avser att upphandla webbaserad tjänst avseende löneadministration. Sista anbudsdag är 17 april 2018.

Mer information om upphandlingen