AP4 söker en Investeringsstrateg

Medarbetare på AP4

Enheten för Strategisk allokering & kvantitativ analys omfattar tio anställda fördelat på portföljförvaltare, analytiker och investeringsstrateg. Enheten ansvarar för den övergripande analysen och förvaltningen av fondens tillgångar. Positioner mellan och inom tillgångsslag på olika horisonter erbjuder stora möjligheter för olika typer av investeringsstrategier.

Investeringsstrategens uppgift är till stor del att med utgångspunkt i en underbyggd omvärldsanalys omsätta denna i en syn på konkreta investeringsstrategier. Detta gäller både på kort och lång sikt, där den kortare horisonten är ett delunderlag i fondens hantering av den aktuella marknadsexponeringen och den längre horisonten utgör underlag för den långsiktiga strategiska allokeringen. Vidare förväntas analysen omfatta djupdykningar i aktuella teman som underlag för investeringsstrategier bland annat inom klimatoch hållbarhetsområdet.

Självständigt arbete är en nyckel till framgång samtidigt som stora möjligheter finns till informationsutbyte med den övriga interna förvaltningen och externa samarbetspartners. Slutligen förutsätts förmåga att kunna uttrycka analysen välformulerat i text och muntlig framställan.

I denna rekrytering samarbetar AP4 med Lager & Partners.

Läs mer om tjänsten och ansök här