Förändringar i valberedningen för Immunicum AB

Fjärde AP-fonden är nu en del av valberedningen för Immunicum AB.

Valberedningen för Immunicum AB tillkännagavs i ett pressmeddelande redan den 19 oktober 2018. Med anledning av en nyligen genomförd nyemission har ägarstrukturen förändrats och således även valberedningen inför årsstämman 2019, enligt de instruktioner som årsstämman fastställt.

Fjärde AP-fonden ingår nu i valberedningen och representeras av Jannis Kitsakis.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Martin Lindström, Loggen Invest AB
  • Johan Sjöström, Andra AP-fonden
  • Jamal El-Mosleh, BISP Invest AB

 

Om Immunicum
Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Målet är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm.


Jannis Kitsakis

Jannis Kitsakis arbetar som aktieförvaltare på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Immunicums valberedning.