AP4 söker en chefsjurist

AP4:s uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffertkapital. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner. Vi är en flexibel kunskapsorganisation med djupa specialistkompetenser. Vi strävar efter att kännetecknas av affärsmässighet, nytänkande, genomförandekraft och laganda.

Ansvarsområde

Som Chefsjurist har du det övergripande ansvaret för samtliga legala frågor inom AP4. Du arbetar mycket brett inom flera rättsområden relevanta för verksamheten, med fokus på investeringsverksamhet och kapitalförvaltning, men även inom de områden som hör en statlig myndighet till. I arbetet ingår bl.a. att arbeta med rättslig styrning och att biträda AP4:s ledning, affärsenheter och övriga enheter med kvalificerat juridiskt stöd.

Avdelningen består för närvarande av Chefsjuristen och ytterligare en senior jurist samt två juridikstudenter. I och med den pågående översynen av regelverket som styr AP-fondernas placeringar kan en översyn av resursbehovet komma att ske under det kommande året. Avdelningen arbetar även nära fondens Compliance Officer i regelverksfrågor. Som Chefsjurist ingår du i fondens ledningsgrupp och rapporterar direkt till VD.

Chefsjuristens huvudsakliga arbetsuppgifter är:

 • Att leda och fördela arbetet inom den juridiska enheten
 • Att ansvara för samtliga juridiska aspekter kopplade till fondens verksamhet med tyngdpunkt inom kapitalförvaltning, inbegripet bl.a. strukturella frågor, granskning och förhandling av avtal samt övriga dokument relevanta för fondens investeringar, aktiemarknadsrätt, offentligrätt, upphandlingsrätt, skatterätt, IT-rätt, arbetsrätt m.m.
 • Att säkerställa att fonden uppfyller alla de juridiska krav som åvilar en statlig myndighet
 • Att koordinera och projektleda externa juridiska rådgivare när aktuellt
 • Att tillsammans med Compliancefunktionen övervaka efterlevnaden av lagar och interna policyer samt proaktivt arbeta med att utbilda organisationen
 • Att säkerställa aktuell och proaktiv kunskap om ny eller förändrad lagstiftning som är relevant för fonden
 • Att delta i remissarbeten där Fjärde AP-fonden är remissinstans
 • Att tillsammans med de övriga chefsjuristerna på AP-fonderna samordna och samarbeta kring AP-fondsgemensamma juridiska frågor
 • Att som medlem i fondens ledningsgrupp bl.a. aktivt delta i AP4s strategi och utvecklingsarbete
 • Att vara styrelsens sekreterare

Erfarenhet och kompetens

Du har mångårig erfarenhet från advokatbyrå, investmentbank eller liknande och mycket goda kunskaper i kvalificerat juridiskt arbete inom det finansrättsliga/affärsjuridiska området med fokus på kapitalförvaltning och investeringsverksamhet. AP-fonderna har sedan 1 januari 2019 fått utökade möjligheter att investera i illikvida tillgångar fond- och direktinvesteringar avseende onoterade värdepapper. Det kommer innebära en ökad investeringstakt inom onoterade tillgångar vilket också kommer att kräva ett betydande engagemang från den juridiska avdelningen.  En gedigen bakgrund och erfarenhet inom området alternativa investeringar såsom fond- och direktinvesteringar i onoterade värdepapper, är mot denna bakgrund mycket meriterande. Har du även arbetat med frågor som är relevanta för en statlig myndighet med erfarenhet från exempelvis offentlig upphandling är det en fördel.

Du har i övrigt bred juridisk kompetens, förmåga att göra djupgående rättsliga analyser och kan överblicka hela rättsområden samt har en vilja och förmåga att sätta dig in i nya juridiska områden. Chefserfarenhet är meriterande.  

Egenskaper

 • Du besitter goda ledaregenskaper såsom lyhördhet och god kommunikativ förmåga
 • Du är analytisk och strukturerad
 • Du har mycket gott omdöme och har hög integritet
 • Du är lösningsorienterad och arbetar med hög kvalitet, god service, effektivitet och kostnadsmedvetenhet
 • Du är prestigelös och har en förmåga och vilja att arbeta såväl i detaljerna som övergripande
 • Du har mycket lätt för att samarbeta och bygga långsiktiga relationer både internt och externt
 • Du är trygg, stabil och har god självinsikt

Ansökan

Vi ser fram emot din ansökan. Skicka intresseanmälan samt din meritförteckning till ansokan@alumniglobal.com. Notera ”ALMJ-227471”i ämnesraden i din email-ansökan.

Frågor beträffande befattningen besvaras av Mårten Adolfsson, Alumni, mobil: 0730551726, mail: marten.adolfsson@alumniglobal.com.

 

Mer om AP4

Fjärde AP-fonden (AP4) är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet. AP4 förvaltar ca 367 miljarder kronor. Noterade aktier, såväl globala som svenska, utgör mer än hälften av tillgångarna, men AP4 har även investeringar i svenska och globala räntor samt reala tillgångar.

AP4:s arbete får positiv uppmärksamhet i flera olika sammanhang, både i Sverige och internationellt. De senaste åren har AP4 tilldelats flera olika internationella priser och utmärkelser. Under 2018 tilldelades exempelvis AP4 det högsta betyget AAA av Asset Owners Disclosure Project (AODP) för vår hantering av klimatrisk i investeringarna. Dessutom rankade de AP4 som nummer 1 av 100 globala pensionsfonder.

Våra medarbetares engagemang och kompetens är avgörande framgångsfaktorer vid förvaltningen av fondkapitalet. Vi är ca 55 anställda vid vårt kontor i centrala Stockholm.

Ytterligare information om AP4 finner du på www.ap4.se