Valberedningen i Q-linea utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, aktieförvaltare.

Valberedningen i Q-linea har nu utsetts, i enlighet med tidigare årstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, aktieförvaltare.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Öystein Engebretsen, Investment AB Öresund
  • Erika Kjellberg Eriksson, Nexttobe AB

 

Om Q-linea
Q-linea är ett innovativt forsknings-, utvecklings- och tillverkningsbolag vars fokus är utveckling av instrument och förbrukningsartiklar för snabb och pålitlig infektionsdiagnostik. Q-linea grundades 2008 av forskare från Rudbecklaboratoriet vid Uppsala universitet tillsammans med Olink AB och Uppsala universitets holdingbolag, UUAB. Q-linea består idag av ett interdisciplinärt och mycket motiverat team som bedriver sin verksamhet i moderna och väl anpassade lokaler i Uppsala Science Park.


Jannis Kitsakis

Jannis Kitsakis arbetar som aktieförvaltare på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Q-lineas valberedning.