Valberedningen i Arjo utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, chef för fundamentala aktier.

Valberedningen i Arjo har nu utsetts, i enlighet med tidigare årstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, chef för fundamentala aktier.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Carl Bennet, Carl Bennet AB
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder
  • Marie De Geer, representant för de mindre aktieägarna
  • Johan Malmquist, styrelsens ordförande


Om Arjo
Arjo är en global leverantör av medicintekniska produkter och lösningar som höjer livskvaliteten för människor med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar. Arjo säljer produkter och tjänster till kunder i över 100 länder, indelat i tre geografiska områden: Nordamerika, Västeuropa och Övriga världens. Arjo har närmare 6 000 medarbetare globalt och har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige.


Per Colleen

Per Colleen är chef för fundamentala aktier på AP4 och har nu blivit utsedd till ledamot i Arjos valberedning.