Valberedningen i Lifco utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, chef för fundamentala aktier.

Valberedningen i Lifco har nu utsetts, i enlighet med tidigare årstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, chef för fundamentala aktier.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Carl Bennet, Carl Bennet AB
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder
  • Hans Hedström, Carnegie fonder
  • Adam Nyström, Didner & Gerge fonder


Om Lifco
Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 138 rörelsedrivande bolag i 29 länder. 


Per Colleen

Per Colleen är chef för fundamentala aktier på AP4 och har nu blivit utsedd till ledamot i Lifcos valberedning.