Björn Kvarnskog blir ny aktiechef på AP4

Det är med stor glädje jag kan meddela att vi har anställt en ny chef för fondens globala aktieförvaltning -- Björn Kvarnskog.

Björn är 42 år och arbetar idag som portföljförvaltare/strateg på DnB NOR. Han har en gedigen och lång erfarenhet inom aktieförvaltning. Han har tidigare arbetat på Handelsbanken Liv (RKA), Alfred Berg Asset management, Tredje AP-fonden och nu senast på DnB NOR.

Tidpunkten när Björn kan börja sin anställning här på Fjärde AP-fonden är inte klar.

Björn kommer att ansvara för vår globala aktieportfölj, exkl den svenska portföljen.

 

Stockholm den 4 april 2008


För mer information, kontakta gärna
Mats Andersson, verkställande direktör, telefon 08-787 75 00