Fastigheter

AP4 har under de senaste åren expanderat inom fastigheter, ett strategiskt tillgångsslag. AP4 har valt strategin att direktäga fastighetsbolag eftersom det både är kostnadseffektivt och transparent och dessutom ökar möjligheterna att ge en bättre förväntad avkastning.

AP4:s onoterade fastighetsinnehav utgörs huvudsakligen av Vasakronan (25-procentig ägarandel), Rikshem (50-procentig ägarandel) och Hemfosa (mer än 15-procentig ägarandel). AP4 har även investerat i Areim II och ASE Holdings.

Arbetet med ESG i fastighetsförvaltningen.