Internationella samarbeten

Fjärde AP-fonden stöder en rad internationella initiativ och samarbeten som verkar för bättre miljö- och etikhänsyn samt ägarstyrning.

Exempel på sådana samarbeten är:

  • PRI    - Priniciples for Responsible Investment
  • PDC   - The Portfolio Decarbonization Coalition
  • The Montreal Carbon Pledge
  • CDP   - Carbon Disclosure Project
  • EITI   - Extractive Industries Transparency Initiative
  • IIGCC  - Institutional Investors Group on Climate Change
  • ICGN  - International Corporate Governance Network