Internationella samarbeten

Fjärde AP-fonden stöder en rad internationella initiativ och samarbeten som verkar för bättre miljö- och etikhänsyn samt ägarstyrning.

Exempel på sådana samarbeten är: