Fjärde AP-fondens svar på EU-kommissionens grönbok om bolagsstyrning

EU-kommissionen har sänt ut en så kallad grönbok gällande bolagsstyrning inom EU. Fjärde AP-fonden har svarat på de frågor som finns i grönboken.

Fjärde AP-fondens svar finns att läsa i dokumentet (på engelska)

>>Respons on EU Green paper