Avslutade upphandlingar

2023

Upphandling av portföljsystemslösning (Portfolio Management System Solution, Front-to-Back)

Fjärde AP-fonden har tillsammans med Tredje AP-fonden upphandlat en bredare portföljsystemslösning med systemstöd för flertal verksamhetsområden Front-to-Back. 

Läs tilldelningsbeslut

2022

Upphandling av konsulttjänster för omvärldsanalys kopplat till hållbarhetsomställningen

Fjärde AP-fonden har upphandlat konsultstöd för omvärldsanalys kopplat till hållbarhetsomställningen (DNR AP4 2022/24). Upphandlingen har omfattat sammanfattande av nuvarande kunskapsläge samt egen analys gällande omställningen till ett hållbart samhälle.

Läs tilldelningsbeslut

AP4 upphandling av Tjänstepensionsrådgivning inklusive administration

Fjärde AP-fonden beslutar att tilldela kontrakt i upphandlingen som omfattar ett helhetsåtagande inom tre områden: rådgivning, försäkring och sparande samt administration till följande anbudsgivare: Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Läs tilldelningsbeslut

2021

AP4:s upphandling av konsult för Informationssäkerhet (CISO)

Fjärde AP-fonden beslutar härmed att tilldela kontrakt i upphandlingen AP3 2021/12: Konsult Informationssäkerhet (CISO) till Arkiv IT AB.

Läs tilldelningsbeslut

AP-fondernas (AP1, AP3, AP4 och AP7) upphandling av rekryteringskonsulttjänster

AP-fonderna har upphandlat rekryteringskonsulttjänst.

Läs tilldelningsbeslut

AP-fondernas  ( AP1, AP2, AP3 och AP4) upphandling av upphandlingskonsulttjänster

AP-fonderna har upphandlat upphandlingskonsulttjänst.

Läs tilldelningsbeslut

Upphandling av sjukvårdsförsäkring

AP4 har upphandlat sjukvårdsförsäkring och beslutade teckna avtal med SEB Pension och Försäkring AB.

Läs tilldelningsbeslut

Upphandling av kommunikationstjänster

AP4 har upphandlat kommunikationstjänster (Diarienummer 2021/5) och beslutade teckna avtal med Miltton Sweden AB.

Läs tilldelningsbeslut

2019

Upphandling av IT och driftstjänster

AP4 har upphandlat IT och Driftstjänster genom förhandlade förfaranden under konkurrens.Tilldelningsbeslut publicerades den 9 december 2019.

Läs tilldelningsbeslut

Upphandling av kvalificerade juridiska tjänster, Dnr AP4 2019/8

Första och Fjärde AP-fonden har genomfört en samordnad upphandling av kvalificerade juridiska tjänster inom områdena:

  • Finansmarknadsrätt 
  • Bolags- och aktiemarknadsrätt 
  • Alternativa investeringar
  • Skatterätt 
  • Offentlig rätt 
  • IT/IP
  • Regelefterlevnad

Tilldelningsbeslut publicerades 24 oktober 2019.

Läs tilldelningsbeslut

Upphandling av telefoni, Dnr AP4 2019/4

Fjärde AP-fonden har genomfört en upphandling avseende kommunikationslösningar genom telefoni och beslutade att teckna avtal med Telia Sverige AB. 

Tilldelningsbeslutet publicerades: 2019-06-04.

Läs tilldelningsbeslut

 

2018

Upphandling av konsulttjänster, investeringsstrategier kopplat till hållbarhetsomställningen, Dnr: AP4 2018/24

Fjärde AP-fonden har genomfört en upphandling avseende konsulttjänster, investeringsstrategier kopplat till hållbarhetsomställningen och beslutade teckna avtal med Material Economics Sverige AB.

Tilldelningsbeslut publicerades: 2018-10-10.

Läs tilldelningsbeslut

 

Upphandling av förvaltning och support av Performancesystem, Dnr AP4 2018/12

Fjärde AP-fonden har genomfört en upphandling avseende förvaltning och support av Performancesystem och beslutade att teckna avtal med Ficope Risk Management AB.

Tilldelningsbeslutet publicerades: 2018-07-09.

Läs tilldelningsbeslut

 

Upphandling av System Development and Support avseende SimCorp, Dnr AP4 2018/23

Fjärde AP-fonden har genomfört en upphandling av en komplett hantering och administration av SimCorp Dimension och Bloomberg AIM och beslutade att teckna avtal med FinEdge Consulting AB.

Tilldelningsbeslutet publicerades: 2018-07-09.

Läs tilldelningsbeslut

 

Upphandling av webbaserad tjänst avseende löneadministration, Dnr AP4 2018/57

Första och Fjärde AP-fonden har genomfört en upphandling av en webbaserad tjänst avseende löneadministration och beslutade att teckna avtal med Ecit Services AB.

Tilldelningsbeslutet publicerades: 2018-05-04.

Läs tilldelningsbeslut