AP4 söker en förvaltare till Alternativa investeringar

Fjärde AP-fondens uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer. Vårt långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar vi för tryggare pensioner. Våra medarbetares engagemang och kompetens är avgörande framgångsfaktorer vid förvaltningen av fondkapitalet. Vi är en flexibel kunskapsorganisation med djupa specialistkompetenser som strävar efter att kännetecknas av affärsmässighet, nytänkande, genomförandekraft och laganda.

Alternativa investeringar

AP4:s team inom Alternativa investeringar arbetar med investeringar i illikvida tillgångar såsom infrastruktur, fastigheter, andra reala tillgångar, private equity och private debt. Investeringarna sker genom riskkapitalbolag, fonder och andra former för saminvesteringar både i Sverige och globalt. Fokus för teamet ligger på att driva investeringsprojekt, sätta upp strukturer för investeringar/ägande samt löpande hantera genomförda investeringar och relationer med förvaltare och saminvesterare. Hållbarhet är en viktig och integrerad del i investeringsstrategin och verksamheten. Teamet, som idag består av tre personer, står inför ett spännande utvecklingsarbete de närmaste åren. Med ökad satsning på illikvida tillgångar vill vi förstärka med fler medarbetare med kapacitet att bidra till fondens utveckling inom området samt skapa starka relationer och nätverk med externa intressenter.

Din roll hos oss

Som förvaltare inom Alternativa investeringar förväntas du driva egna investeringsprojekt rörande AP4:s långsiktiga portfölj samt ta ansvar för specifika investeringar och/eller en delportfölj inom illikvida tillgångar. Inom definierat område leder du utvecklingen av relevanta nätverk och dealflow/investeringsprocess. Du utför strategisk analys av investeringstes, utvärderar investeringsmöjligheter och -team samt tar fram rekommendationer där även finansiell analys och förhandling av kommersiella villkor ingår. I rollen som senior förvaltare representerar du AP4 som ägare, bygger relationer med investeringsteam, ledningsgrupper, saminvesterare och utövar ansvarsfullt, värdeskapande ägande utifrån respektive investerings förutsättningar. Samarbete med kollegor från andra team inom AP4 ingår som en naturlig del av vardagen.

Din bakgrund

Du är utbildad civilekonom, ingenjör eller motsvarande med minst 5 års relevant erfarenhet av investeringar inom illikvida tillgångar där du arbetat med sourcing, investeringsanalys, transaktionsarbete (inklusive due diligence, bedömning av hållbarhetsaspekter, samordning av rådgivare och legal process, förhandling, etc.), samt värdeskapande, ansvarsfullt ägande. Du har även erfarenhet av ett eller flera illikvida tillgångsslag (fastigheter, reala tillgångar, infrastruktur, private equity). Vi ser gärna att du har erfarenhet från olika typer av ägande, dvs fondinvesteringar och/eller direktinvesteringar i olika former. Vidare är det positivt om du har erfarenhet av ägararbete såsom ägardirektiv, styrelserepresentation, styrelsetillsättningar och liknande. Du är intresserad av och har erfarenhet från att bedöma ledningsgrupper och/eller investeringsteam. Vi ser det också som meriterande om du har erfarenhet från olika arbetsgivare och olika delar av näringslivet och samhället.

Dina personliga egenskaper

Som senior förvaltare hos oss krävs analytisk skärpa och strategisk höjd. Din förmåga att arbeta brett, ta fram investeringshypoteser och testa dessa, göra kommersiella/strategiska bedömningar och strategisk och kvantitativ analys är av högsta vikt. Viktigt är också intresse för och gärna erfarenhet av hållbarhetsomställningen och integration av hållbarhet i investeringsverksamhet.

Din goda kommunikativa och sociala förmåga gör dig till en utmärkt lagspelare som jobbar lika bra i grupp som självständigt. Därtill är du en duktig nätverksbyggare som bygger förtroende och starka relationer med andra och har kapacitet och vilja att bidra till utvecklingen av fondens investeringsstrategi och ansats. Du delar AP4:s värderingar, affärsmässighet, nytänkande, genomförbarhet och laganda. Du har gott omdöme och etisk kompass i kombination med stor integritet. Är du dessutom en person med stort driv, initiativförmåga och handlingskraft som tar ägarskap för dina projekt och investeringar är du rätt person för oss.

Mer om AP4

Fjärde AP-fonden (AP4) är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet. Vårt uppdrag är att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffertkapital. Vi förvaltar ca 349 miljarder kronor där noterade aktier, såväl globala som svenska, utgör mer än hälften av tillgångarna. Vi investerar även i svenska och globala räntor samt reala tillgångar. AP4:s arbete får positiv uppmärksamhet i flera olika sammanhang, både i Sverige och internationellt. Under 2018 tilldelades AP4 exempelvis det högsta betyget AAA av Asset Owners Disclosure Project (AODP) för vår hantering av klimatrisk i investeringarna. Dessutom rankade de AP4 som nummer 1 av 100 globala pensionsfonder. Vi är 54 anställda vid vårt kontor i centrala Stockholm.

Ytterligare information om AP4 finner du på www.ap4.se.

Din ansökan

Skicka ansökan, CV och följebrev, till info@lagerpartners.com senast den 10/5. Märk din ansökan ”Förvaltare Alternativa investeringar – AP4”. För mer information om tjänsten och eventuella frågor, vänligen kontakta Niclas Näslund på Lager & Partners.

Niclas Näslund
08-407 64 62
0706-24 09 12
niclas.naslund@lagerpartners.com