Flaggningsmeddelande i Bactiguard

Fjärde AP-fonden har ökat innehavet i medicinteknikföretaget Bactiguard till 8,41 % av aktierna och 4,04 % av rösterna.

Antal aktier uppgår nu till drygt 2,8 miljoner.