Flaggningsmeddelande i Billerud Korsnäs

Fjärde AP-fonden har ökat innehavet i förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs till 5,55 % av aktierna och rösterna. Antal aktier uppgår nu till drygt 1,13 miljoner.