Flaggningsmeddelande i Biotage

Fjärde AP-fonden har minskat innehavet i Biotage till 2,81 % av kapitalet och 2,81 % av rösterna.

Antal aktier uppgår nu till 1 834 268.