Flaggningsmeddelande i Bravida

Fjärde AP-fonden har ökat sitt innehav i Bravida till 5,95 procent av kapital och röster. Antalet aktier uppgår nu till 12,1 miljoner.