Flaggningsmeddelande i Bure

Fjärde AP-fonden har ökat innehavet i investmentbolaget Bure till 6,6 % av aktierna och rösterna. Antal aktier uppgår nu till drygt 4,58 miljoner.