Flaggningsmeddelande i Calliditas Therapeutics

Fjärde AP-fonden har ökat innehavet i Calliditas Therapeutics till 5,97 % av kapital och röster baserat på befintligt antal utestående aktier. När de nyemitterade aktierna registreras kommer Fjärde AP-fonden att äga 5,43 % av kapital och röster

Antal aktier uppgår nu till 2 101 727.