Flaggningsmeddelande i Cantargia

Fjärde AP-fonden har ökat innehavet i Cantargia till 5,6 % av kapital och röster. 

Antal aktier uppgår nu till 4 064 129 stycken.