Flaggningsmeddelande i Capio

Fjärde AP-fonden har avyttrat samtliga aktier i vårdkoncernen Capio och innehar nu 0 % av aktierna och rösterna.